Achtergrond

LEED staat voor Leadership in Energy & Environmental Design. Het is sinds 2000 ontwikkeld, op basis van BREEAM, door de United States Green Building Council (USGBC). De USGBC is een coalitie van commerciële, publieke en non-profitpartijen in de bouw. De USGBC streeft naar een duurzamere aanpak van het ontwerp, de uitvoering en beheer van de gebouwde omgeving. Qua aandachtsveld richt LEED zich op woningen, omgevingsontwikkeling, commerciële interieurs, kern en schil, nieuwbouw, en scholen, gezondheidszorg en winkels. Het programma is naar zeggen van de USGBC bedoeld voor bijna iedereen in de bouw. LEED is vrijwillig, open en op consensus gebaseerd. Het geeft punten voor kenmerken van een gebouw – via criteria beschreven – dat als ‘groen’ wordt gezien. LEED is vooral Amerikaans georiënteerd.

Inhoud

Als een project LEED moet worden gecertificeerd, wordt het eerst geregistreerd; vervolgens vindt onderzoek plaats en ten slotte certificering. Er zijn negen verschillende versies van LEED, voor verschillende toepassingen. Bestaande gebouwen moeten aan 9 primaire vereisten voldoen, en worden verder getoetst op 34 criteria, tijdens een driemaandelijkse prestatieperiode. Eisen vanuit LEED zijn dat het gebouw over tenminste 12 maanden gebruik wordt beoordeeld, dat het hele gebouwen betreft en dat deze voldoen aan nationale en lokale milieuwetten of –regels.

LEED maakt een onderscheid tussen primaire vereisten (waaraan een project moet voldoen voordat aan certificering wordt begonnen), basisvereisten (de criteria waaraan het project wordt getoetst) en innovatiepunten (die een project krijgt als het verder gaat dan de basisvereiste). LEED beoordeelt de volgende aspecten:

• Het stedenbouwkundig plan (8 criteria, die samen 12 punten opleveren, met een 13% weegfactor
• Waterefficiëntie (4 criteria, 10 punten, 8%)
• Energie en klimaat (3 eerste vereisten, 6 criteria, 30 punten, 32%)
• Materialen en grondstoffen (2 eerste vereisten, 9 criteria, 14 punten, 15%)• BREEAM-NL
• Binnenmilieukwaliteit (3 eerste vereisten, 3 criteria, 19 punten, 21%)
• Innovatie in gebruik (3 criteria, 7 punten, 8%)

Aan de hand van de criteria wordt een checklist ingevuld met ‘ja’, ‘nee’ of een vraagteken. Op basis van de eindscore kan een certificaat op vier niveaus worden verstrekt: LEED Certified, LEED Silver, LEED Gold of LEED Platinum.

Bereik

Inmiddels hebben 784 commerciële projecten een LEED-certificaat, waarvan 291 met Certified, 240 met Silver, 218 met Gold en 35 met Platinum. LEED wordt op dit moment ook steeds populairder in Azië en Australië terwijl India  zijn eigen LEED heeft (LEED India).

In Nederland is onlangs het hoogste certificaat voor duurzaamheid (Platinum LEED) uitgereikt aan het nieuwe hoofdkantoor van Transavia op Schiphol-Oost.