Raadgevend ingenieursbureau

Techniplan Adviseurs is een onafhankelijk raadgevend ingenieursbureau op het gebied van duurzaamheid, installatietechniek en bouwfysica. Wij ontwerpen sinds 1978 installaties ten behoeve van te ontwikkelen en te renoveren gebouwen, woningen en industrie. Dit doen wij voor initiatiefnemers en eigenaren in zowel de profit als non-profit sector. Daarnaast bieden wij deze partijen in een vroeg stadium ondersteuning bij het invullen van hun duurzaamheidvraagstuk. Dit kan op verschillende manieren, voorbeelden hiervan zijn het opstellen van masterplan voor een bepaald gebied, het formuleren van een duurzaamheidsvisie, het opstellen van een energie- of waterscan of het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie.

Nieuwe ontwikkelingen

Techniplan Adviseurs is een toekomstgericht adviesbureau dat open staat voor nieuwe ontwikkelingen. Met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen, krijgt ook het milieu en als afgeleide hiervan het energieverbruik zowel op macro- als op microniveau een meer dan gemiddelde aandacht. In de afgelopen jaren zijn met behulp van ons bureau veel projecten gerealiseerd waarin, na zorgvuldig onderzoek, nieuwe ontwikkelingen zijn verwerkt (klimaatgevels, warmtepompen, thermische opslag en dergelijke). Vanuit deze ervaring zijn wij in het verleden ingeschakeld voor de advisering van de overheid op het gebied van energiebesparing en duurzaam bouwen. Wij hebben onder andere meegewerkt aan het in kaart brengen van de haalbaarheid van een EPC-aanscherping voor zowel utiliteit als woningbouw. Daarnaast zijn wij betrokken geweest bij de ontwikkeling van BREAAM-NL Nieuwbouw en voeren we een pilotproject uit voor BREEAM Bestaande Bouw.

Duurzaamheidslabels

Regelmatig krijgen wij van opdrachtgevers de vraag of wij ze kunnen helpen de mate van duurzaamheid van hun gebouw of gebied te laten beoordelen volgens vooraf gestelde criteria. Dit varieert van een quickscan voor het bepalen van de “duurzaamheidspotentie” voor een bepaald gebouw of gebied, tot aan complete duurzaamheidsadvisering en begeleiding in het gehele ontwerptraject voor het krijgen van een duurzaamheidscertificaat.
Techniplan Adviseurs brengt voor u de duurzaamheid van gebouwen in kaart op basis van de diverse duurzaamheidslabels. Wij zijn gecertificeerd EPA Adviseur Utiliteit, participant van de Dutch Green Building Council en beschikken over enkele BREEAM experts.  Daarnaast hebben we ervaring in het uitvoeren van Greencalc en GPR-gebouwberekeningen.

Contactinformatie

Wilt u meer informatie, neemt u dan gerust contact op met de heer ir. R. van Gijzen op telefoonnummer 010-4562311 of per e-mail remko.van.gijzen@techniplan.nl.

Techniplan Adviseurs bv
Watermanweg 102
3067 GG Rotterdam
Postbus 8280
3009 AG Rotterdam
T: 010-4562311