Achtergrond

Gemeente Groningen, Gemeente Tilburg en W/E adviseurs uit Utrecht hebben in 2008 het initiatief genomen om een instrument te ontwikkelen voor het meten van duurzaamheid op wijkniveau. Deze partijen hebben al eerder ervaring opgedaan op het gebied van meten van duurzaamheid op gebouwniveau door middel van de ontwikkeling van GPR-Gebouw: een standaard meetmethode, die inmiddels door vele gemeenten en ontwikkelaars wordt gebruikt

Inhoud

Op wijkniveau bestaan er nog weinig van dit soort instrumenten. Het instrument dat nu is ontwikkeld, is bruikbaar voor stedenbouwkundigen van gemeenten om binnen 2 uur een beeld te krijgen van de duurzaamheid van een wijk.  Met GPR-Stedenbouw worden de belangrijkste thema’s voor duurzaamheid gecheckt: Energie, Ruimte en Voorraden, Welzijn en gezondheid, Gebruikswaarde en Toekomstwaarde. Een getal tussen 0 en 10 geeft de score van het getoetste gebied aan.

Bereik

Vanaf oktober 2011 is GPR Stedenbouw 1.3 beschikbaar, dat door een intensieve samenwerking met de gemeenten Groningen en Tilburg tot stand is gekomen. Het doel van GPR Stedenbouw is het structureren van duurzaamheidambities op de niveaus van stedenbouw en bouwplan:

• Formuleren en eenduidig vastleggen van duurzaamheidambities;
• Het bijhouden van de voortgang tijdens het planvormingsproces, toetsen van tussen- en eindresultaten;
• Vergelijkbaar maken van projecten als basis voor monitoring;