Achtergrond

EPA is de afkorting voor Energie Prestatie Advies. Een Energie Prestatie Advies is een beoordeling van de energieprestatie van bestaande woningen of gebouwen. De EPA beoordeelt bestaande gebouwen op een vergelijkbare manier als de EPC nieuwbouw beoordeelt. Groot voordeel: het gerealiseerde gebouw wordt geïnventariseerd, niet het ontwerp, zoals de EPC doet. Nadeel is dat de EPA alleen het energiegebruik beoordeelt. Overigens is deze methode ook vrij eenvoudig uit te voeren bij nieuwbouwprojecten. De EPA berekent de energie-index van een gebouw. Het resultaat is een energielabel van minimaal G tot maximaal A voor een zéér energiezuinig gebouw. Een kantoorgebouw dat voldoet aan de huidige EPC-eisen zit tussen label A en label A+. Het energielabel is sinds 1 januari 2008 verplicht bij de bouw, verkoop of verhuur in zowel de woning- als utiliteitsbouw. Uitgezonderd zijn gebouwen waarvoor al een EPC-berekening is gemaakt. De verplichting van het energielabel is ingevoerd naar aanleiding van de Europese richtlijn ‘energieprestatie van gebouwen’ (EPBD) die op 4 januari 2003 van kracht is geworden. Het doel van deze richtlijn is het stimuleren van een verbeterde energieprestatie voor alle gebouwen in de Europese Gemeenschap. Hierdoor kan een energiebesparing in Nederland van 30% in 300.000 woningen worden gerealiseerd. Bovendien resulteert een lager energieverbruik in een reductie van de CO2 uitstoot. Zo wordt bijgedragen aan de doelstelling om te komen tot een reductie van 20% van de CO2 uitstoot in 2020.

Inhoud

Het energielabel geeft op basis van een berekening informatie over de hoeveelheid energie die bij gestandaardiseerd gebruik van een specifiek gebouw nodig is. Het certificaat bestaat uit 2 pagina’s en is opgebouwd uit een aantal vaste onderdelen.

Energieklasse: Het energieverbruik van woningen wordt weergegeven in gestandaardiseerde energieklassen (A t/m G). Zeer energiezuinige panden hebben A en zijn groen, zeer onzuinige hebben G en zijn rood. Dit is vergelijkbaar met het energielabel voor witgoed en auto’s. Op het energielabel wordt duidelijk weergegeven in welke klasse de woning valt.

Energie-index: De energieprestatie van een woning wordt berekend op basis van gebouweigenschappen, gebouwgebonden installaties en gestandaardiseerd gebruikersgedrag. De uitkomst wordt weergegeven in de energie-index. Dit getal geeft de energieprestatie van het gebouw aan. De energie-index en de energieklasse zijn aan elkaar gekoppeld. Zo vallen woningen met een energie-index van 0 t/m 1,05 in de klasse A, van 1,06 t/m 1,15 in de klasse B, enz.

Energiebesparende maatregelen: Er wordt een lijst met mogelijke standaardmaatregelen gegeven die kunnen bijdragen aan een verlaging van het energieverbruik. Denk bijvoorbeeld aan isolatie van dak, vloer en muren, het plaatsen van een energiezuinige CV-ketel of het aanbrengen van isolerend glas.

Een energielabel moet worden opgenomen door een adviseur van een gecertificeerd bedrijf volgens beoordelingsrichtlijn BRL 9500. Een energielabel is 10 jaar geldig vanaf de datum van opname.

Bereik

Het energielabel is tegenwoordig verplicht bij verkoop en verhuur van woningen en appartementen. (M.u.v de situatie waarbij de koop- of huurovereenkomst is door beide partijen ondertekend voor 1 januari 2008 of het gebouw een monument is). Voor meer informatie verwijzen wij u naar het Ministerie van VROM.