Achtergrond

Eco-Quantum (EQ) is ontwikkeld door IVAM Environmental Research en W/E Adviseurs Duurzaam Bouwen, met financiële steun van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV), Stichting Bouwresearch (SBR), Bond van Nederlandse Architecten en de Nederlandse overheid  Het werd gelanceerd in 1999, na een testperiode door architecten en gemeenten. Het instrument is vooral bedoeld om woningontwerpen milieutechnisch te verbeteren, niet om een prestatiescore te berekenen.

Inhoud

EQ berekent de milieuprestatie van hele gebouwen op basis van de methodiek van de levenscyclusanalyse (LCA) dus met inachtneming van de hele levensduur. Er zijn twee versies: Eco-Quantum Domestic en Eco-Quantum Research. EQ Research is gebaseerd op het LCA-rekenprogramma SimaPro en bedoeld voor diepteanalyses van de milieuprestaties van gebouwen. EQ Domestic is een vereenvoudigde versie van EQ Research en bedoeld voor architecten die met het programma snel de milieuconsequenties van het materiaal-, water- en energiegebruik van hun ontwerp kunnen zien. EQ gebruikt de EP-berekening voor de milieueffecten van het energiegebruik. Voor water wordt een LCA gebruikt.

Architecten moeten componenten met bepaalde materialen selecteren en daarvan hoeveelheden invoeren, evenals cijfers van het water- en energiegebruik. EQ berekent op basis daarvan een milieuprofiel met 11 LCA-milieueffectscores, die in vier milieu-indicatoren worden omgezet: uitputting van ruwe materialen, emissies, energieverbruik en afval. Deze scores kunnen samen gewogen worden voor een eindscore. Voor de referentielevensduur van de woning houdt EQ standaard 50 jaar aan. Er wordt gerekend met een standaardlevensduur van 75 jaar per bouwcomponent, maar deze kan door de architect worden aangepast. Ook weegfactoren en normalisatiefactoren kunnen worden aangepast. In EQ Research kunnen zelf nieuwe componenten worden samengesteld.

Bereik

Eco-Quantum is vlak na zijn introductie door verscheidene architectenbureaus en gemeenten gebruikt. Het werd ook gebruikt in Europese studies. De laatste jaren is het enigszins stil rondom EQ, maar het wordt nog steeds gebruikt in de markt.