Achtergrond

BREEAM staat voor BRE Environmental Assessment Model en is ontwikkeld door de Building Research Establishment (BRE), de Britse TNO. BREEAM is een instrument om de milieuprestatie van kantoorgebouwen te analyseren en verbeteren, van ontwerp tot management. Het oorspronkelijke doel van het label was om de markt aan te zetten tot duurzaam bouwen. Nu wordt het gebruikt als evaluatie- en benchmarkmiddel voor de milieuprestatie, gericht op het management.

De Dutch Green Building Council (DGBC) is een onafhankelijke non-profit organisatie die streeft naar blijvende verduurzaming van de bebouwde omgeving in Nederland. Daartoe ontwikkelt de organisatie keurmerken voor een onafhankelijke beoordeling van gebouwen (zowel nieuw als bestaand) en gebieden op het gebied van Duurzaamheid. Daartoe heeft de DGBC BREEAM opgepakt en omgezet naar de Nederlandse situatie. Dit is BREEAM-NL geworden.

De DGBC ontwikkelt en beheert drie keurmerken: BREEAM-NL Nieuwbouw en BREEAM-NL In-Use voor gebouwen en BREEAM-NL Gebied voor gebiedsontwikkelingen.

Inhoud

De milieuprestatie van gebouwen wordt beoordeeld door puntentoekenning voor verschillende criteria. Qua schaal focust BREEAM zich op het wereldklimaat, het lokale klimaat en het binnenklimaat. BREEAM is onderverdeeld in negen categorieën. Als thema’s komen aan bod: bronscheiding, materiaalstromen, energiestromen, milieubelastingen, effecten op flora en fauna en ten slotte effecten op de mens. De categorieën zijn ingedeeld in Credits. Op elke van deze credits kan een score behaald worden door voor verschillende criteria één of meerdere punten te behalen. Aan de hand van een weging per categorie wordt dan een totaalscore berekend. BREEAM maakt daarbij gebruik van LCA-data (‘Environmental Profiles’) maar het is in feite een geavanceerde multicriteria-analyse met gewogen puntenscores en een totaalscore. Op basis van de eindscore krijgt een project de beoordeling Pass, Good, Very good, Excellent en Outstanding. Door de DGBC is aangekondigd dat deze classificatie op termijn komt te vervallen en in overeenstemming met de classificatie van Breeam BBG zal worden vervangen door een classificatie in een aantal ‘sterren’ op een schaal van 1 tot 5.

Een BREEAM label is een certificaat en wordt uitgegeven door DGBC. Een BREEAM Assessor (c.q. auditer) beoordeelt als onafhankelijke derde een gebouw op duurzaamheid volgens de BREEAM-NL normen. Op basis daarvan kan een gebouw worden gecertificeerd door de DGBC.

Bereik

De Britse ontwikkelaar BRE stelt dat in Groot-Brittannië al 65.000 gebouwen zijn gecertificeerd en 270.000 geregistreerd. BREEAM is tot nu toe voornamelijk gefocust geweest op het Verenigd Koninkrijk, maar Europa lijkt het model algemeen te gaan opnemen.

De Dutch Green Building Council (DGBC) heeft in april 2010 de eerste BREEAM-NL Nieuwbouw (ontwerp)certificaten uitgereikt aan het TransPort kantoorgebouw van Schiphol Real Estate en het logistiek platform in Tilburg van WDP, een Belgische investeerder in semi-industrieel vastgoed. Daarmee behoren deze twee gebouwen tot de eerste gemeten duurzame gebouwen in Nederland. Het TransPort-gebouw heeft de waardering ‘Very Good’ (drie sterren) ontvangen en de WDP site in Tilburg is als ‘Good’ (twee sterren) gekwalificeerd.

Per november 2011 waren er in Nederland totaal 15 certificaten door de DGBC uitgereikt. Hiervan zijn 13 certificaten uitgegeven in de ontwerpfase (tijdelijk ontwerpcertificaat) en twee certificaten tijdens de opleverfase (definitief certificaat). Het aantal registraties van projecten was op dat moment meer dan 110. Voor een actueel overzicht van de geregistreerde en gecertificeerde projecten verwijzen wij u door naar de projectenwebsite van de DGBC.