Achtergrond

In navolging van de BREEAM-NL methode voor nieuwbouw is door de Dutch Green Building Council ook een methode ontwikkeld om de duurzaamheid van bestaande gebouwen meetbaar te maken: BREEAM-NL In-Use.

BREEAM is een internationale methode die een breed spectrum aan duurzaamheidsaspecten beschouwd. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om energie, materiaal, landgebruik, water en vervuiling. Omdat de duurzaamheid in bestaande gebouwen niet alleen afhankelijk is van het gebouw, maar voor een groot deel ook van de gebruiker, is het label gebaseerd op drie onderdelen: Asset, Building Management en Organisational.

• Asset is het fysieke gebouw en bevat een beoordeling ten aanzien van de duurzame kwaliteit van het gebouw.
• Building Management omvat het management beleid en de exploitatie van het gebouw
• Organisational omvat de uitvoer van het beleid en de organisatie van de activiteiten van de gebruikers in het gebouw

Voor elk van deze onderdelen wordt de duurzaamheid bepaald via een uitgebreide vragenlijst.

BREEAM-NL In-Use: van self-assessment tot certificaat

BREEAM-NL In-Use is op meerdere niveau’s te gebruiken: als self-assessmenttool en als certificeringsmethode. Als self-assessmenttool wordt een Verklaring van Commitment aangegaan, waarmee de organisatie duidelijk maakt dat zij de duurzaamheid meet en evalueert volgens de standaarden van de BREEAM. Een volgende stap is daadwerkelijke certificering, waarbij de invoer door een
externe onafhankelijke partij wordt getoetst en er een certificaat met een score en sterren wordt afgegeven. Deze score bestaat uit drie afzonderlijke scores voor Gebouw, Beheer en Organisatie. Het is ook mogelijk om niet alle onderdelen mee te nemen.

Doelstelling

BREEAM-NL In-Use draagt bij aan een voortdurende verduurzaming van de gebouwde omgeving. In de bestaande bouw werkt dit het beste als men voortdurend verbeteringen in de bestaande voorraad doorvoert. Dit kan door hiervoor steeds natuurlijke momenten aan te grijpen, zoals kleine renovaties en onderhoud.

Nut

Meten is weten. Met BREEAM-NL In-Use heeft u een uitgangspositie van waaruit u het gebouw en zijn eigenschappen kunt doorontwikkelen. Zo komt u tot echte verbeteringen in operationele kosten, gebruikerstevredenheid en ecologische waarden, die u uiteindelijk ook echte (financiële) voordelen opleveren. Daarnaast kunt u de gegevens die u met een certificering vergaart direct gebruiken in een maatschappelijk jaarverslag, iets dat steeds meer organisaties in hun bedrijfsvoering opnemen.

Certificeringsproces

Techniplan Adviseurs heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van BREEAM-NL In-Use door een pilot uit te voeren in samenwerking met de ANWB voor het ANWB hoofdkantoor in Den Haag. Dit traject is in 2011 succesvol afgerond met een certificaat voor 2 sterren. Daarmee behoort het ANWB hoofdkantoor tot de eerste vijf projecten in Nederland die over een dergelijk certificaat beschikken. Het traject start met een inventarisatie van de beschikbare informatie in samenwerking met de gebouweigenaar. Afhankelijk van de organisatie zijn hierbij verschillende delen betrokken, zoals de technische dienst, personeel&organisatie en arbo-verantwoordelijke.

Indien nog niet aanwezig kan Techniplan Adviseurs ook het energielabel verzorgen. Bij een certificeringstraject wordt na het verzamelen van alle informatie en bewijsmateriaal dit getoetst door een externe assessor. Bij het officiële certificaat wordt door Techniplan ook een korte rapportage opgesteld met de belangrijkste aandachts- en verbeterpunten en aanbevelingen voor het vervolg.