Achtergrond

De Dutch Green Building Council (DGBC) heeft het initiatief genomen om een keurmerk voor Duurzame Gebiedsontwikkeling te ontwikkelen op basis van BREEAM-NL. De DGBC ontwikkelt en beheert drie keurmerken: BREEAM-NL Nieuwbouw en BREEAM-NL In-Use voor gebouwen en het voorliggende Keurmerk Duurzame Gebiedsontwikkelingen (BREEAM-NL Gebied).

Inhoud

Voor de opzet is gekozen zo veel mogelijk de structuur van BREEAM over te nemen waarmee de mogelijkheid is opengehouden om het keurmerk te laten opnemen in de BREEAM familie. Het beoordelingskader omvat 6 hoofdcategorieën: Bronnen, Ruimtelijke Ontwikkeling, Klimaat, Welzijn, Management en Synergie. De laatste twee categorieën zijn bijzonder, omdat ze geen betrekking hebben op milieu of sociale aspecten, maar op het organiserend vermogen en de verbinding tussen aspecten. Dit zijn voorwaardelijke aspecten om te komen tot borging van duurzaamheid.

Bereik

In 2009 is door de Adviesgroep Gebiedsontwikkeling een eerste versie van delen van het keurmerk ontwikkeld. Conceptteksten zijn in de loop van 2010 doorontwikkeld  en getoetst in de praktijk door een groot aantal vakspecialisten en pilotprojecten. Na een iteratief proces heeft dit geleid tot een gedragen, efficiënt en effectief instrument voor de beoordeling van de duurzaamheid van gebieden in Nederland. Per september 2011 is deze boordelingsrichtlijn door de DGBC beschikbaar gesteld voor gebruik.